46 832-90-42 [email protected]

Kategoria A

  • Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A wynosi  24 lata lub 20 lat, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A2 co najmniej 2 lata.
  • Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku, a egzamin państwowy można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Kategoria A1

  • Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A wynosi  16 lat.
  • Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat, a egzamin państwowy można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Kategoria AM

  • Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii AM wynosi  14 lat.
  • Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat, a egzamin państwowy można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Kategoria A2

  • Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A wynosi  18 lat.
  • Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat, a egzamin państwowy można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Pierwsze spotkanie

Spotkanie organizacyjne, na którym grupa ustala dni i godziny zajęć teoretycznych, wypełnia wnioski i zapoznaje się z regulaminem szkolenia.

Zajęcia teoretyczne

Odbywają się najczęściej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, wyjątkiem są kursy wakacyjny i feryjny tzw. przyspieszone, tam zajęcia odbywają się codziennie.

Minimalna liczba godzin teoretycznych wynosi 5.

Zajęcia praktyczne

Minimalna liczba godzin zajęć praktycznych w zakresie kat. A1, A2, 2 wynosi 20, w zakresie kat. AM wynosi 5.

Zakończenie

Całe szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym jak i praktycznym.

Dokładniejszych informacji oraz informacji o przebiegu szkolenia na inne kategorie można uzyskać na spotkaniu organizacyjnym lub telefonicznie.