46 832-90-42 [email protected]

Kategoria C

 • Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C wynosi  21 lat*.
 • Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat , a egzamin państwowy można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

*( w przypadku osób poniżej 21 lat informacja w OSK )

Kategoria C+E

 • Wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C lub zaświadczenie o zdanym egzaminie.
 • Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C+E wynosi 21 lat.
Kategoria łączona C i C+E 

 

 • informacja w biurze OSK
Kategoria C i C+E

Pierwsze spotkanie

Spotkanie organizacyjne, na którym grupa ustala dni i godziny zajęć teoretycznych, wypełnia wnioski i zapoznaje się z regulaminem szkolenia.

Zajęcia teoretyczne

Odbywają się raz w tygodniu w czwartki o godzinie 18:00.

Szkolenie teoretyczne obejmuje materiał z zakresu:

 • Przepisów ruchu drogowego
 • Techniki kierowania
 • Obsługi i budowy pojazdu
 • Przepisy regulujące czas pracy kierowcy
 • Pierwsza pomoc

Ostatnie zajęcia teoretyczne są zajęciami podsumowującymi oraz omawiane są poszczególne kroki jakie trzeba podjąć w celu umówienia się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Minimalna liczba godzin teoretycznych wynosi 20.

Zajęcia praktyczne

Pierwszym krokiem jest przydzielenie osobie szkolącej instruktora prowadzącego. Zajęcia praktyczne nadzorowane są i prowadzone przez instruktora prowadzącego, a także przez innych instruktorów. Osoba szkolona umawia godziny jazd indywidualnie z instruktorem lub w biurze ośrodka.

Minimalna liczba godzin zajęć praktycznych dla kategorii C wynosi 30.

Minimalna liczba godzin zajęć praktycznych dla kategorii C+E wynosi 25.

Zakończenie

Całe szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym jak i praktycznym, dotyczy kategorii C.

A szkolenie C+E kończy się egzaminem wewnętrznym praktycznym.

Dokładniejszych informacji oraz informacji o przebiegu szkolenia na inne kategorie można uzyskać na spotkaniu organizacyjnym lub telefonicznie.

Kategoria C+E

MAN + IVECO
 • pojazdy określone odpowiednio w prawie jazdy kategorii C lub łącznie z przyczepą.
 •  
 •