46 832-90-42 [email protected]

 Kategoria B

  •  Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B wynosi  18 lat.
  • Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat, a egzamin państwowy można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.
  • Naszym kursantom umożliwiamy zdawanie egzaminu państwowego samochodem ( odpowiednio przygotowanym ) na którym odbywało się szkolenie.

 Kategoria B1

  • Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B wynosi  16 lat.
  • Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat, a egzamin państwowy można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Pierwsze spotkanie

spotkanie organizacyjne, na którym grupa ustala dni i godziny zajęć teoretycznych, wypełnia wnioski i zapoznaje się z regulaminem szkolenia.

Zajęcia teoretyczne

Odbywają się najczęściej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, wyjątkiem są kursy wakacyjny i feryjny tzw. przyspieszone, tam zajęcia odbywają się codziennie.

Szkolenie teorytyczne obejmuje materiał z zakresu:

  • Przepisów ruchu drogowego
  • Techniki kierowania
  • Obsługi i budowy pojazdu
  • Zasad udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej

Ostatnie zajęcia teoretyczne są zajęciami podsumowującymi oraz omawiane są poszczególne kroki jakie trzeba podjąć w celu umówienia się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Minimalna liczba godzin teoretycznych wynosi 40.

Zajęcia praktyczne

Pierwszym krokiem jest przydzielenie osobie szkolącej instruktora prowadzącego. Zajęcia praktyczne nadzorowane są i prowadzone przez instruktora prowadzącego, a także przez innych instruktorów. Osoba szkolona umawia godziny jazd indywidualnie z instruktorem lub w biurze ośrodka.

Minimalna liczba godzin zajęć praktycznych wynosi 30.

Zakończenie

Całe szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym jak i praktycznym.

Dokładniejszych informacji oraz informacji o przebiegu szkolenia na inne kategorie można uzyskać na spotkaniu organizacyjnym lub telefonicznie.