46 832-90-42 [email protected]

Szkolenie okresowe w formie cyklu zajęć dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006r.) kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy) przed 31 grudnia 1980r. powinien ukończyć szkolenie okresowe do dnia 10 września 2010r.
Kierowca jest zobowiązany obyć pierwsze szkolenie okresowe według znowelizowanej ustawy i uzyskać odpowiedni wpis do prawa jazdy: kat.C, C+E oraz C1 i C1+E prawa jazdy w terminie :

  • do 10.09.2009 r – jeżeli po raz pierwszy prawo jazdy uzyskał do dnia 31 grudnia 1980r.
  • do 10.09.2010 r –  jeżeli po raz pierwszy prawo jazdy uzyskał do dnia 31 grudnia 1990r.
  • do 10.09.2011 r –  jeżeli po raz pierwszy prawo jazdy uzyskał do dnia 31 grudnia 2000r.
  • do 10.09.2012 r –  jeżeli po raz pierwszy prawo jazdy uzyskał do dnia 31 grudnia 2005r.
  • do 10.09.2013 r –  jeżeli po raz pierwszy prawo jazdy uzyskał do dnia 10 września 2008r.

Szkolenie okresowe w formie cyklu zajęć dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006r.) kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kategorii D (autobus) przed 31 grudnia 1980r. powinien ukończyć szkolenie okresowe do dnia 10 września 2009r.

Szkolenie w formie cyklu zajęć składa się z 5 jednodniowych modułów. Po ukończeniu cyklu zajęć kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Ważność świadectwa kwalifikacji zawodowej wynosi 5 lat.

Kierowca jest zobowiązany obyć pierwsze szkolenie okresowe według znowelizowanej ustawy i uzyskać odpowiedni wpis do prawa jazdy:  dla praw jazdy kat.D, D+E oraz D1 i D1+E   w terminie:

  • do 10.09.2010 r – jeżeli po raz pierwszy prawo jazdy uzyskał do dnia 31 grudnia 1980 r.
  • do 10.09.2010 r jeżeli po raz pierwszy prawo jazdy uzyskał do dnia 31 grudnia 1990 r.
  • do 10.09.2011 r jeżeli po raz pierwszy prawo jazdy uzyskał do dnia 31 grudnia 2000 r.
  • do 10.09.2012 r jeżeli po raz pierwszy prawo jazdy uzyskał do dnia 31 grudnia 2005 r.
  • do 10.09.2013 r jeżeli po raz pierwszy prawo jazdy uzyskał do dnia 10 września 2008 r.