46 832-90-42 [email protected]
u

FAQ

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Sprawdź dział FAQ gdzie odpowiadamy na najczęstsze pytania.

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy kat. A,A2,A1,AM,B,B1,T,B+E ?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami określonej kategorii ( badanie odbywa się w siedzibie Ośrodka na spotkaniu organizacyjnym ).

Następnie z orzeczeniem lekarskim i fotografią/ 3,5 x 4,5 / należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji w celu uzyskania profilu kursanta PKK.

Numer profilu kursanta /PKK/ podajemy w biurze OSK w celu rejestracji osoby jako uczestnika kursu.

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy kat. C,C+E,D ?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie orzeczenia psychologicznego/ pracownia psychologiczna/ oraz orzeczenia lekarskiego / lekarz uprawniony do badań kierowców i badań profilaktycznych /  o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami określonej kategorii.

Następnie z orzeczeniem psychologicznym i lekarskim oraz fotografią/ 3,5 x 4,5 / należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji w celu uzyskania profilu kursanta PKK.

Numer profilu kursanta /PKK/ podajemy w biurze OSK w celu rejestracji osoby jako uczestnika kursu.

Jakimi pojazdami można jeździć mając prawo jazdy AM?

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania:

1. motorowerem czyli – pojazdem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

2. czterokołowcem lekkim czyli – czterokołowcem, którego masa własna nie przekracza

350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Czterokołowiec lekki wg homologacji zaliczony jest do tzw. kategorii L6e /tak powinien mieć wpisane w dowód rejestracyjny/.

Jakimi pojazdami można jeździć mając prawo jazdy B1?

Prawo jazdy kat. B1 uprawnia do kierowania:

1.  czterokołowcem,

2.  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM/ czyli motorowerem i czterokołowcem lekkim /

Definicja pojazdu czterokołowego – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób  lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,

b) w przypadku przewozu osób 400 kg

czterokołowiec wg homologacji to pojazd, którego masa bez obciążenia nie przekracza 400 kg (kategoria L7e) (550 kg dla pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych, i których maksymalna moc użyteczna silnika nie przekracza 15 kW.

Podsumowując: mając prawo jazdy kat. B1 można kierować pojazdami które w dowodzie w rubryce J mają wpisane

L7e lub L6e, pojazdy takie określane są jako pojazdy samochodowe inne.

Przykłady pojazdów dostępnych na B1 : Aixam, Ligier, Grecav

w

Więcej pytań?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do nas.

9 + 11 =