46 832-90-42 [email protected]

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009r., powinien ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej.

Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć:

 • teoretycznych
 • praktycznych

o łącznym wymiarze 140 godzin.

Zajęcia obejmują:

 • część podstawową
 • część specjalistyczną dla kierowców ciężarówek
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym
 • zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009r., powinien ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej.

Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć:

 • teoretycznych
 • praktycznych

o łącznym wymiarze 35 godzin.

Zajęcia obejmują:

 • część podstawową
 • część specjalistyczną dla kierowców ciężarówek
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym
 • zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kategorii D (autobus) po 10 września 2008 r., powinien ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej.

Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć:

 • teoretycznych
 • praktycznych

o łącznym wymiarze 140 godzin.

Zajęcia obejmują:

 • część podstawową
 • część specjalistyczną dla kierowców autobusów
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym
 • zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy kategorii D (autobus) po 10 września 2008 r., powinien ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej.

Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć:

 • teoretycznych
 • praktycznych

o łącznym wymiarze 35 godzin.

Zajęcia obejmują:

 • część podstawową
 • część specjalistyczną dla kierowców autobusów
 • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym
 • zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych.
Z

Na zakończenie

Po ukończeniu kursu kierowca kierowany jest na egzamin teoretyczny.
Pozytywny wynik egzaminu oznacza wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne jest 5 lat.