46 832-90-42 [email protected]

Kategoria D

  • Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C wynosi  24 lata*.
  • Kurs prawa jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 24  lat, a egzamin państwowy można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

* ( w przypadku osób poniżej 24 lat informacja w OSK )

Kategoria D

Pierwsze spotkanie

Spotkanie organizacyjne, na którym grupa ustala dni i godziny zajęć teoretycznych, wypełnia wnioski i zapoznaje się z regulaminem szkolenia.

Zajęcia teoretyczne

Odbywają się raz w tygodniu w czwartki o godzinie 18:00.

Szkolenie teoretyczne obejmuje materiał z zakresu:

  • Przepisów ruchu drogowego
  • Techniki kierowania
  • Obsługi i budowy pojazdu
  • Przepisy regulujące czas pracy kierowcy
  • Pierwsza pomoc

Ostatnie zajęcia teoretyczne są zajęciami podsumowującymi oraz omawiane są poszczególne kroki jakie trzeba podjąć w celu umówienia się na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Minimalna liczba godzin teoretycznych wynosi 20.

Zajęcia praktyczne

Pierwszym krokiem jest przydzielenie osobie szkolącej instruktora prowadzącego. Zajęcia praktyczne nadzorowane są i prowadzone przez instruktora prowadzącego, a także przez innych instruktorów. Osoba szkolona umawia godziny jazd indywidualnie z instruktorem lub w biurze ośrodka.

Minimalna liczba godzin zajęć praktycznych dla kategorii D (dla osób posiadających prawo jazdy kat.C) wynosi 40.

Minimalna liczba godzin zajęć praktycznych dla kategorii D (dla osób posiadających prawo jazdy kat.B) wynosi 60.

Zakończenie

Całe szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym jak i praktycznym.

Dokładniejszych informacji oraz informacji o przebiegu szkolenia na inne kategorie można uzyskać na spotkaniu organizacyjnym lub telefonicznie.